28. februar 2018

Skolebesøk på Charottenlund videregående skole i forbindelse med utvalgsmøte 4

3. mai 2018

Bedriftsbesøk ved Kongsberg Defence & Aerospace

1. juni 2018

Innspillskonferanse i Oslo

29. august 2018

Workshop med Elevorganisasjonen

Januar 2019

Innspillskonferanse utenfor Oslo

Januar 2019

Innspillskonferanse utenfor Oslo

Juni 2019

Innspillskonferanse i Oslo