Øystein Holm-Haagensen, Akademikerne

Live Tronstad, Elevorganisasjonen

Erling L. Barlindhaug, KS

Benedikte Sterner, Landsorganisasjonen

Kirsti Lyngvær Engelien, UHR Lærerutdanning

Svein Anders Tjernsbekk, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

Rita Helgesen, Norsk Lektorlag

Kristian Ilner, Næringslivets Hovedorganisasjon

Kjell Olav Mentzoni, Skolelederforbundet

Terje Moen, Skolenes landsforbund

Kari Hoff Okstad, SPEKTER

Sølve Marie Tegner Stenmark, TEKNA – Teknisk-naturvitenskapelige forening

Åshild Olaussen, UNIO

Inger Johanne Lurås, Universitets- og høgskolerådet

Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet

Anne Kristine Lervik, VIRKE

Alf Aschim, YS

 

Møte med referansegruppen 24. oktober 2017

Referansegruppen fikk informasjon om arbeidet i utvalget, fra det første møtet  16. oktober og planen for det videre arbeidet. Referansegruppen ga innspill om hva utvalget bør se på i arbeidet. I perioden utvalget skal arbeide vil utvalgsleder ha tre til fire møter med referansegruppen. I tillegg oppfordres referansegruppen til å fortløpende komme med innspill til utvalget.

———————————————————————————————————————–

Møte med referansegruppen 24. april 2018

Møte med referansegruppen 28. september 2018