28. februar og 1. mars 2018

 • Skolebesøk Charlottenlund videregående skole, Trondheim
 • Motivasjon og trivsel
 • Yrkesforberedt
 • Frafall
 • Fagskoler

15. og 16. januar 2018

 • Fremtidens videregående opplæring
 • Hva vil det si å være studieforberedt?
 • Hvordan legge til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse?

23. november 2017

 • Utviklingen av dagens tilbud om videregående opplæring

16. oktober 2017

På utvalgets første møte ønsket statsråd Henrik Asheim lykke til med arbeidet. Kunnskapsdepartementet orienterte kort om bakgrunnen for å sette ned utvalget og orienterte også kort om relevante pågående prosesser i departementet. Tidligere sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget, Hege Nilssen, orienterte om arbeidet i utvalget.

Utvalget drøftet mandatet og overordnede problemstillinger de ønsket å se nærmere på.

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

18. april 2018

 • Struktur og innhold

3. mai 2018

 • Bedriftsbesøk til Kongsberg Defence & Aerospace

30. og 31 mai 2018

 • Aktører og ansvar
 • Styrker og svakheter ved systemet

28. august 2018

 • Hva skal videregående opplæring være?

25. september 2018

16. og 17. oktober 2018

5.-8. november 2018