15. januar og 29. januar 2019

Innpillskonferanser i Bergen og Tromsø

 

29. august 2018

Workshop med Elevorganisasjonen

 

1. juni 2018

Innspillskonferanse i Oslo

________________________________________

10. desember 2018

Utvalget overleverer delinnstillingen til kunnskaps- og integreringsministeren i Kunnskapsdepartementet kl. 10.00

Delinnstillingen blir publisert på vår nettside

 

Juni 2019

Innspillskonferanse i Oslo

 

Desember 2019

Utvalget overleverer sin hovedinnstilling til kunnskaps- og integreringsministeren