15. januar og 29. januar 2019

Innpillskonferanser i Bergen og Tromsø

 

10. desember 2018

Utvalget overleverte sin delinnstilling til kunnskaps- og integreringsministeren

Delinnstillingen finner du her

 

29. august 2018

Workshop med Elevorganisasjonen

 

1. juni 2018

Innspillskonferanse i Oslo

________________________________________

 

Juni 2019

Innspillskonferanse i Oslo

 

Desember 2019

Utvalget overleverer sin hovedinnstilling til kunnskaps- og integreringsministeren