29. august 2018

Workshop med Elevorganisasjonen

 

1. juni 2018

Innspillskonferanse i Oslo

________________________________________

15. januar 2019

Innspillskonferanse i Bergen

29. januar 2019

Innspillskonferanse i Tromsø

Juni 2019

Innspillskonferanse i Oslo