11. juni 2019

Vær modige! Videregående opplæring trenger fornyelse!

 

11. juni 2019

Velkommen til innspillskonferanse i Oslo

 

9. mai 2019

Dialogseminar om yrkesfag: Yrkeskompetanser for fremtiden

 

10. april 2019

Dialogseminar om å være studieforberedt: Hvordan ser fremtidens studiekompetanse ut?

 

15. januar og 29. januar 2019

Innspillskonferanser i Bergen og Tromsø

 

10. desember 2018

Utvalget overleverte sin delinnstilling til kunnskaps- og integreringsministeren

Delinnstillingen finner du her

 

29. august 2018

Workshop med Elevorganisasjonen

 

1. juni 2018

Innspillskonferanse i Oslo

________________________________________

Desember 2019

Utvalget overleverer sin hovedinnstilling til kunnskaps- og integreringsministeren