Videregående opplæring skal sikre fremtidens behov for engasjerte og dyktige arbeidstakere og samfunnsborgere. Opplæringen skal fremme trivsel og motivasjon for livslang læring.

Hvilke styrker og svakheter vil du si preger dagens videregående opplæring? Hvilke råd vil du gi til utvalget som i 2019 skal foreslå hvilken videregående opplæring Norge skal ha?

Fredag 1. juni 2018 får du anledning til å diskutere med Liedutvalget. Vi vil høre din mening om dagens videregående opplæring og dine ønsker for fremtiden.

Bidrar dagens videregående opplæring til at elever, lærlinger og lærekandidater er forberedt til videre utdanning og til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv? Er de godt rustet for fremtidens kompetansebehov? Får alle utnyttet potensialet sitt, og er det slik at ungdom og voksne opplever mestring, motivasjon og lærelyst i opplæringen? Har vi gode nok muligheter for livslang læring slik at voksne får den opplæringen de ønsker og har behov for? Er det noe i dagens system som vi absolutt ikke må endre?

Målet med konferansen er å gi elever, lærlinger, ansatte på skoler og i fylkeskommuner, arbeidsliv, universiteter og høyskoler, organisasjoner og alle andre som er interessert i opplæring en mulighet til å diskutere hva som fungerer bra og mindre bra med videregående opplæring i dag. Kanskje har du også noen ideer til hvor vi skal være om ti år, og til hvordan vi skal komme dit? Vi ønsker engasjerte deltagere med ulike meninger og perspektiver, slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag.

Dette er den første av tre innspillskonferanser. I januar 2019 arrangerer utvalget to konferanser, der vi skal diskutere hvordan fremtidens videregående opplæring bør se ut.

Program og konferansedokument kan leses Konferansedokumenter innspillskonferanse 01.06.2018