Mandag 10. desember 2018 leverer Liedutvalget en delinnstilling om struktur og innhold i videregående opplæring til kunnskaps- og integreringsministeren. Delinnstillingen beskriver og analyserer dagens tilbudsstruktur, innhold og ansvarsforhold. Med utgangspunkt i beskrivelsene og analysene vurderer utvalget styrker og svakheter ved dagens videregående opplæring.

Delinnstillingen skal ligge til grunn for arbeidet med hovedinnstillingen, som utvalget skal levere høsten 2019. I hovedinnstillingen skal utvalget vurdere flere mulige modeller for fremtidens videregående opplæring.

Utvalget ønsker å få så mange synspunkter som mulig til sitt arbeid med hovedinnstillingen. Derfor inviterer vi til innspillskonferanse i Bergen 15. januar og i Tromsø 29. januar.

Her vil vi presentere delinnstillingen og trekke opp noen hovedutfordringer vi mener det er nødvendig å se nærmere på. Vi ønsker å drøfte disse utfordringene med dere – og få innspill til gode løsninger.

Målgruppen for innspillskonferansene er elever, lærlinger, ansatte på skoler og i fylkeskommuner, representanter fra arbeidslivet, universiteter og høyskoler og organisasjoner med engasjement for videregående opplæring.

Program og konferansedokumenter blir lagt ut på denne nettsiden i forbindelse med publisering av delutredningen 10. desember 2018.

Begge innspillskonferansene har samme formål og samme program. Vi ønsker engasjerte deltagere med ulike meninger og perspektiver.

Nedenfor kan du melde din interesse for å delta på en av konferansene. Du vil få en tilbakemelding på om du har fått plass på konferansen kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

Program for innspillskonferansene i Bergen og Tromsø

Innspillskonferanse i Bergen 15. januar 2019
Påmelding
Tid: kl. 09.30 -16.00
Sted: Clarion Hotel Bergen Airport https://www.choicehotels.com/norway/bergen/clarion-hotels/no098
Frist for påmelding: 13. desember 2018

Innspillskonferanse i Tromsø 29. januar 2019
Påmelding
Tid: kl. 09.30 – 16.00
Sted: Clarion Hotel The Edge https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/tromso/clarion-hotel-the-edge/
Frist for påmelding: 17. desember 2018