Utvalgsmedlem Vidar Lande, som er ansatt i Kongsberg Gruppen, hadde invitert utvalget til en presentasjon av opplæringsbedriften Kongsberg Technology Training Centre (K-tech) og Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag (KKY).

Program for utvalgets besøk til Kongsberg.

K-tech er et opplæringssamarbeid mellom tre bedrifter i Kongsberg teknologipark. Bakgrunnen for samarbeidet var at bedriftene var for små til å drive fagopplæring alene, og de fikk ikke tak i nok lærlinger til å dekke sitt eget behov for arbeidskraft. Samarbeidet har ført til både flere søknader om læreplass og at bedriftene tar inn flere lærlinger. Dette året har K-tech 47 lærlinger i 11 fag. Samarbeidet fører til at de kan kombinere læretid i ulike bedrifter og at lærlingene dermed får den opplæringen som kreves for å få fagbrev. Lærlingene får i tillegg tilhøre et stort sosialt miljø.

KKY er et samarbeid mellom Kongsberg videregående skole i Buskerud fylkeskommune og opplæringsbedriften K-tech. Høsten 2017 flyttet elever og lærere på Vg2 industriteknikk på utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon(TIP) til opplæringsbedriftens lokaler. Her får elevene all opplæring i programfagene. Elevene får omgås og jobbe sammen med lærlingene på K-tech. Et mål for flyttingen er at lærere og instruktører skal få tilgang til større fagmiljø og at elevene skal få bruke nytt og oppdatert utstyr. Elevene forteller at de trives godt med den nye opplæringen på KKY.

Utvalget fikk omvisning i opplæringsbedriftens lokaler og god tid til å snakke med både elever, lærlinger, lærere og instruktører. Både elever og lærlinger fremhevet at opplæringen ble mer relevant og motiverende når den foregikk i disse omgivelsene. Det sosiale miljøet, der de hadde kontakt med flere jevnaldrende var også noe mange trakk frem som viktig.

Elevene på Vg2 er tre dager i uken på K-tech. De to andre dagene har elevene undervisning i engelsk, norsk og samfunnsfag på skolen. Utvalget spurte også om det var noen svakheter ved denne måten å organiser fagopplæring på. Lærerne trakk frem at elevene ikke fikk samme tilgang til helsesøster, rådgiver og resten av infrastrukturen på skolen som de ville fått om de hadde vært på skolen hele uken.

Alt i alt mente både lærerne og instruktørene at opplæringen på K-tech vil gjøre elevene bedre forberedt for å gå ut i arbeidslivet.

Utvalget fikk også nyttige innspill om hvordan fagopplæringen kan svare på bedriftenes kompetansebehov og om fylkeskommunenes rolle som regional utviklingsaktør.

Vi takker for gjestfriheten og en dag som utvalget hadde stort utbytte av.

Her kan du se noen av presentasjonene fra besøket:

Industriutvikling fra sølv til high-tech

Hvordan kan fagutdanningen matche utviklingen i industrien

Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag – elevenes synspunkt