Sammen med utvalget var referansegruppen for Liedutvalget med på seminaret. I tillegg deltok også Jon Christian Nordrum som er leder av Opplæringslovutvalget. Han fortalte kort om arbeidet som skal se på regelverket for grunnskolen, men også for videregående opplæring.

Vi fikk deretter høre Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor fortelle om den digitale fremtiden. På programmet var også innlegg ved Anders Malthe-Sørensen, professor i fysikk og leder for Computing in Science Education ved universitetet i Oslo, Sten Ludvigsen, professor ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, Per Kristina Larsen-Evje og Cathrine Hjulstad fra Utdanningsdirektoratet og Anette Siebenherz, avdelingssjef for hjertemedisinsk avdeling ved sykehuset i Østfold.

Siste del av programmet var satt av til diskusjon i grupper. Vi ønsket å få innspill fra referansegruppen om hva de ser på som muligheter og utfordringer knyttet til digitalisering i videregående opplæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalget fikk flere viktige budskap på seminaret:

  • Fremtiden skal ikke være en fest for de spesielt interesserte! Derfor må fremtidens opplæring sørge for at alle deltar aktivt i den teknologiske utviklingen og kan ta den i bruk på en klok og kritisk måte.
  • Fremtiden blir tverrfaglig. De som skal skape fremtidens arbeidsplasser må ha mer enn ett bein å stå på – hvem er morgendagens gründere? Derfor må vi slutte med faglig silo-tenkning.
  • Det viktigste vi kan lære barna våre er å jobbe tverrfaglig, i samarbeid, med å løse problemer uten fasitsvar. Teknologien er et verktøy for dette, og koding bare en liten del av det.
  • Elevenes evne til samarbeid og selvregulering blir viktigere
  • Digital teknologi har endret de aller fleste fagfelt – men ikke utdanningens innhold. Både innholdet i fagene og arbeidsmåter må endre seg som følge av digital teknologi

 

 

 

 

 

 

Her finner dere lenke til de ulike presentasjonene:

Opplæringslovutvalget

Silvija Seres: Det store kunnskapsgapet

Sten Ludvigsen: Forskning og empiri – digitalisering av utdanning

Per Kristian Larsen-Evje og Cathrine Hjulstad: Hva slags funksjon eksamen bør ha i en helhetlig sluttvurdering i fremtidens skole