Bakgrunnen for møtet tirsdag 10. september 2019 var et utdrag av utvalgets utredning, som skal publiseres 17. desember. I forkant av møtet var deler av utkastet til utredningen sendt medlemmene i referansegruppen.

Meningene om videregående opplæring er mange, og det speilet også diskusjonen mellom referansegruppen og utvalget. Likevel var det mange samstemte meninger som kom opp på møtet, og referansegruppens råd og anbefalinger var svært nyttige for det videre arbeidet i utvalget.

Noe av det referansegruppen spilte inn til utvalget, var:

  • Framtidens videregående opplæring må sikre alle en god sluttkompetanse, og det må være mulig å stadig få oppdatere kompetansen sin
  • Videregående opplæring må være inkluderende
  • Opplæringen må representere noe nytt og motiverende for alle
  • Videregående opplæring er ikke en forlengelse av grunnskolen, det er et opplæringsnivå med egenverdi som har stor betydning for den enkeltes utvikling og framtid
  • Det videregående systemet må legge til rette for at alle når en sluttkompetanse, det må være oversiktlig og målene med opplæringen må være tydelige
  • En god og relevant sluttkompetanse er viktigere enn tiden det tar å nå kompetansen
  • Forventningene til videregående opplæring, til lærere og elever, må være tydelige
  • Utvalgets diskusjoner om retten til videregående opplæring er viktig
  • Samfunnet er tjent med at flere gjennomfører videregående opplæring og det stilles høye forventninger til videregående opplæring på dette området. Det er behov for å tenke nytt om rammene for samarbeid med andre aktører