Viktige spørsmål er om dagens videregående opplæring gjør elevene tilstrekkelig studieforberedt og yrkesforberedt. Som ett ledd i dette arbeidet skal utvalget 3. mai besøke Teknologiindustrien på Kongsberg. Bedriftene i Kongsberg Teknologipark er verdensledende innenfor utvikling og produksjon av blant annet undervannssystemer til olje- og gassutvinning, flymotordeler, bildeler, forsvarssystemer, maritime styringssystemer og romfartsteknologi. For å levere topp produkter til krevende kunder og være i forkant av utviklingen er bedriftene avhengig av medarbeidere med rett kompetanse i hele verdikjeden fra utvikling til produksjon.

Vertskap for besøket er Kongsberg Videregående Skole (KOVS) og opplærings og lærlingebedriften Kongsberg Technology Training Center (K-tech) som eies av de største teknologibedriftene. KOVS og K-tech har med god support fra Buskerud Fylkeskommune og industrien etablert Kongsberg Kompetansesenter for Yrkesfag (KKY). Pilotprosjektet har blitt utviklet sammen med partene i arbeidslivet fra vinteren 2015 og kunne åpne i Kongsberg Teknologipark høsten 2017. I praksis betyr det at skolen har flyttet elevene i Vg2 industriteknologi sammen med lærlingene i K-tech. Her har man felles nytte av moderne utstyr og maskiner og mere lærekrefter er tilgjengelig. Elevene får praktisk opplæring og programfag i et «ekte» industrimiljø og tilbringer dagen sammen med topp motiverte lærlinger.

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere og er en del av hverdagen i industrien. Under besøket vil utvalget få en innføring i fagarbeiderens rolle i fremtidig produksjon og industriens behov for at yrkes og fagopplæringen skal matche utviklingen i industrien. Integrert, digitalisert og automatisert produksjon under betegnelsen Industri 4.0 vil bli innført innen stadig nye fag og bransjer. Norske teknologibedrifter har allerede tatt i bruk den nye teknologien og digitalisering er endel av hverdagen. Automatiserte produksjonslinjer og seller tas i bruk for å opprettholde konkurransekraften. I praksis betyr det at man arbeider mer i team og tverrfaglige grupper. Det er viktig at yrkesutdanningen gir en god grunnutdanning, men elevene må også forberedes på fremtiden og hva de møter da de kommer ut i jobb. Det er vel i praksis å være yrkesforberedt.

Buskerud Fylkeskommune er en god samarbeidspartner som er bevisst sitt samfunnsansvar som utviklingsaktør og leverandør av kvalifisert kompetanse til arbeidslivet. Dette vil utvalget få høre mer om under besøket på Kongsberg og hvordan man jobber med å legge til rette for et tilbud til hele elevgruppen.

Som utvalgsmedlem ser jeg fram til at utvalget kommer til Kongsberg og håper og tror besøket vil være til nytte i det videre arbeidet.