Møtet gikk i sin helhet til å drøfte 2. utkast av delinnstillingen. Referansegruppen deltok også på utvalgets digitaliseringsseminar tidligere samme uke, der medlemmene fikk møte hele utvalget.

Utvalget fikk gode innspill som vi tar med oss i det videre arbeidet.

Oversikt over medlemmer i referansegruppen finner du her