NOU 2018: 15 Kvalifisert, forberedt og motivert. Et kunnskapsgrunnlag om videregående opplæring er nå publisert på regjeringen.no.

Overlevering av rapporten fant sted på Elvebakken videregående skole i Oslo. Rektor Per Solli ønsket velkommen. Tilstede var også elever og ansatte på skolen.

 

 

 

Ragnhild Lied presentert rapporten og noen av utfordringene utvalget har merket seg ved dagens videregående opplæring. Deretter gikk ordet til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og leder av Elevorganisasjonen Agathe Waage.

 

Ragnhild Lieds presentasjon finner du her.

Se film om overleveringen laget av Jacob Anderssøn Rønningen, elev på medier og kommunikasjon, Elvebakken videregående skole.

Delinnstillingen er den første av to utredninger. Nå begynner arbeidet med å utarbeide ulike modeller for videregående opplæring. I den forbindelse skal vi arrangere to innspillskonferanser i januar. Innspill fra ulike sektorer vil bli viktig når utvalget skal foreslå konkrete endringer i struktur og fagsammensetning for hele videregående opplæring.

Frist for påmelding til konferansene er 13. desember (Bergen) og 17. desember (Tromsø).