På møtet var hovedsaken for utvalget å drøfte ulike sider ved struktur og innhold i de de studieforberedende utdanningsprogrammene. Utvalget er opptatt av at elevene skal bli godt rustet for videre studier, og i lys av dette var utdanningsprogram, fellesfag og programfag, valg og valgmuligheter tema. Utvalget diskuterte dessuten vurderingsordningen. Litt av tiden var satt av til å forberede innspillskonferansen som utvalget arrangerer 11. juni.
Utvalget benyttet anledningen til å møte studenter og ansatte ved USN. Rektor Petter Aasen ga oss et godt innblikk i universitetets målsettinger og tilbud. Vi fikk dessuten besøke studenter i musikkrom, verksteder og på laboratorier.
Studentene fortalte oss om overgangen fra videregående opplæring og hvordan det er å begynne som ny student. Fra de ansatte fikk vi høre om hvordan USN møter de nye studentene, om karriereveiledning og valg av utdanninger, og om hvilke erfaringer de har med å lose nye studenter inn på riktig vei og til å få gode studievaner. USN presenterte dessuten tilbudet om y-veien til ingeniørutdanningen, forberedende kurs til optometristudenter og ordninger som gir overganger fra fagskole til høyere utdanning.
Det var nyttig å snakke med studenter og ansatte. Vi tar det vi fikk se og høre med oss i det videre arbeidet.

https://www.usn.no/aktuelt/bedre-forberedt-til-hoyere-utdanning-article222949-6683.html