Store deler av møtet var viet spørsmål om hva videregående opplæring skal være i fremtiden og hvilke premisser som vi mener bør være førende for modellutformingen. Dette handler bland annet om å være kvalifisert til videregående opplæring, hvordan opplæringen kan innrettes best mulig for å gjøre den enkelte hhv yrkesforberedt og studieforberedt. Til dette hører også temaet vurderingsordningen og forholdet mellom nasjonale bestemmelser og lokalt og regionalt handlefrihet og ansvar.
Møtet ble avsluttet ved tegnebordet, der vi tegnet opp modellforslag for nye strukturer i videregående opplæring.