Nå kan du lese et kort referat fra utvalgsmøte 5 her.  I tillegg kan du lese om det andre møte med referansegruppen under fanen «Referansegruppen».