Utvalget brukte det meste av tiden på å gå gjennom 2. utkastet til delinnstillingen. Vi diskuterte styrker og svakheter ved de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene, hva det vil si å være studieforberedt og yrkeskompetent, og hva hensikten med de to ulike retningene innebærer og bør være. Utvalget diskuterte også fellesfagene og muligheter for fordypning i de ulike utdanningsprogrammene. Vi drøftet videre utfordringer med overganger mellom skoleslagene og mellom trinnene i videregående opplæring.

Utvalget oppsummerte innleggene fra digitaliseringsseminaret og innspillene vi fikk fra referansegruppen. Dette var nyttige tilbakemeldinger vi tar med oss videre i arbeidet, både med delinnstillingen og også med hovedinnstillingen.

Utvalget arbeidet videre med planleggingen av innspillskonferansene i Bergen og Tromsø i januar, og med overleveringen av delinnstillingen til kunnskapsministeren den 10. desember 2018.

Du kan lese om utvalgsmøtene her