Les mer om konferansen og meld deg på her

Konferansen har tre tema. Hvert av temaene innledes kort av utvalgets medlemmer og et medlem fra Liedutvalgets referansegruppe. Deretter er det tid til diskusjon rundt bordene og plenumsdiskusjoner. Alle deltakerne på konferansen inviteres til å holde korte innlegg i plenum. Mer informasjon om dette og om temaene finner du i konferansedokumentet