17. desember 2019 leverer Liedutvalget sine forslag til en ny videregående opplæring. Forslagene skal omfatte på strukturen og innholdet i hele videregående opplæring, både studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsløp.

Utvalget skal vurdere fellesfagenes plass og omfang, fagsammensetningen, ansvarsforhold, overgangsordninger mellom utdanningsprogrammene og tilbudet til voksne. Forslagene til nye modeller skal ivareta mangfoldet i elevgruppen slik at tilbudet møter elevenes og lærlingenes behov og interesser. Utvalget skal legge frem forslag som ruster til aktiv deltagelse i samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanning.

På denne innspillskonferansen er målet å finne de beste løsningene. Vi vil presentere skisser til ulike løsninger som vi ønsker innspill på.

Utvalget ønsker å få så mange synspunkter som mulig fra både skoler, skoleeiere, arbeidslivet og universitets- og høyskolesektoren.

Program og konferansedokumenter blir lagt ut på denne nettsiden i løpet av mai måned.

Målgruppen for innspillskonferansen er elever, lærlinger, ansatte på skoler og i fylkeskommuner, representanter fra arbeidslivet, universiteter og høyskoler og organisasjoner med engasjement for videregående opplæring.

Du vil få en tilbakemelding på om du har fått plass på konferansen kort tid etter påmeldingsfristens utløp.

Tid: kl. 09.30 – 15.00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Oslo

https://www.radissonblu.com/no/plazahotell-oslo/moter

Frist for påmelding: 10. mai 2019

Påmelding