Utvalget jobber nå med ulike alternative tilnærminger til løsninger og modeller på ulike områder.

Utvalget hadde møte med Elevorganisasjonen, som blant annet var opptatt av at ordninger må fremme mestring, og ikke virke begrensende på muligheter til å gå videre, noe karakterkrav kan gjøre. De påpekte også at eksamen virker styrende på undervisningen og at det bør bli mer tid til å prøve og feile og utforske i fagene.

Utvalget la også konkrete planer for innspillskonferansen i Oslo 11. juni. Det ble  besluttet at konferansen vil handle om disse tre temaene: retten, strukturen og innholdet i videregående opplæring.