17. desember 2019

 • Overlevering av hovedinnstillingen til kunnskaps- og integreringsministeren

 

13. november 2019

 • Utvalgsmøte 20

 

28. og 29. oktober 2019

 • Utvalgsmøte 19

 

9., 10. – 11.  og 24. september 2019

 • Utvalgsmøte 17 og 18

 

12. og 13. juni 2019

 

14. og 15. mai 2019

 • Utvalgsmøte
 • Studietur til Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

 

24. og 25. april 2019

 

7. og 8. mars 2019

 

30. januar og 11. februar 2019

 

10. desember 2018

 

16. og 17. oktober 2018

 • Utvalgsmøte

Utvalgsmøte nr. ni brukte utvalget i sin helhet til å drøfte tredjeutkastet til delinnstillingen. Dette var siste møte før trykking av delinnstillingen.

 

25. og 26. september 2018

 • Utvalgsmøte og digitaliseringsseminar

 

6. september 2018

 • Møte om videregående opplæring og for samiske elever og i Finnmark

 

29. august 2018

 • Workshop med Elevorganisasjonen og Liedutvalget

28. august 2018

 • Hva skal videregående opplæring være?

 

30. og 31. mai 2018

 • Roller og ansvar
 • Nulteutkast til delinnstilling

 

3. mai 2018

 • Bedriftsbesøk til Kongsberg Defence & Aerospace

 

18. april 2018

 • Om struktur og innhold i videregående opplæring
 •  Struktur og innhold i studieforberedende utdanningsprogram
 • Struktur og innhold i yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Grunnkompetanse

 

28. februar og 1. mars 2018

 • Skolebesøk Charlottenlund videregående skole, Trondheim
 • Motivasjon og trivsel
 • Yrkesforberedt
 • Frafall
 • Fagskoler

 

15. og 16. januar 2018

 • Fremtidens videregående opplæring
 • Hva vil det si å være studieforberedt?
 • Hvordan legge til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse?

 

23. november 2017

 • Utviklingen av dagens tilbud om videregående opplæring

 

16. oktober 2017

På utvalgets første møte ønsket statsråd Henrik Asheim lykke til med arbeidet. Kunnskapsdepartementet orienterte kort om bakgrunnen for å sette ned utvalget og orienterte også kort om relevante pågående prosesser i departementet. Tidligere sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget, Hege Nilssen, orienterte om arbeidet i utvalget.

Utvalget drøftet mandatet og overordnede problemstillinger de ønsket å se nærmere på.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………