25. og 26. september 2018

 • Utvalgsmøte og digitaliseringsseminar

29. august 2018

 • Workshop med Elevorganisasjonen og Liedutvalget.

28. august 2018

 • Hva skal videregående opplæring være?

30. og 31. mai 2018

 • Roller og ansvar
 • Nulteutkast til delinnstilling

3. mai 2018

 • Bedriftsbesøk til Kongsberg Defence & Aerospace

18. april 2018

 • Om struktur og innhold i videregående opplæring
 •  Struktur og innhold i studieforberedende utdanningsprogram
 • Struktur og innhold i yrkesfaglige utdanningsprogram
 • Grunnkompetanse

28. februar og 1. mars 2018

 • Skolebesøk Charlottenlund videregående skole, Trondheim
 • Motivasjon og trivsel
 • Yrkesforberedt
 • Frafall
 • Fagskoler

15. og 16. januar 2018

 • Fremtidens videregående opplæring
 • Hva vil det si å være studieforberedt?
 • Hvordan legge til rette for at voksne skal kunne oppnå studiekompetanse/fagbrev/yrkeskompetanse?

23. november 2017

 • Utviklingen av dagens tilbud om videregående opplæring

16. oktober 2017

På utvalgets første møte ønsket statsråd Henrik Asheim lykke til med arbeidet. Kunnskapsdepartementet orienterte kort om bakgrunnen for å sette ned utvalget og orienterte også kort om relevante pågående prosesser i departementet. Tidligere sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget, Hege Nilssen, orienterte om arbeidet i utvalget.

Utvalget drøftet mandatet og overordnede problemstillinger de ønsket å se nærmere på.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

16. og 17. oktober 2018

 • Utvalgsmøte

 

10. desember 2018

 • Overlevering av NOU kl. 10.00 til kunnskaps- og integreringsministeren
 • Utvalgsmøte

 

30. januar 2019

 • Utvalgsmøte i Tromsø

 

6.-8. mars 2019

 • Studietur OECD og utvalgsmøte

 

24. og 25. april 2019

 • Utvalgsmøte

 

11. og 12. juni 2019

 • Utvalgsmøte