Utvalget gikk gjennom utviklingen av dagens videregående opplæring fra Reform 94, og drøftet kort viktige premisser for de analyser de skal gjøre. Et bredt og solid kunnskapsgrunnlag må ligge til grunn for utvalgets analyser.

Utvalget gikk gjennom et grovutkast til disposisjon for delinnstillingen, samt møteplanen i 2018.